Instrumenten

Beter inzicht in de talenten en competenties van de collega’s

Empowered by TMA

Teamanalyse

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

De Team Analyse ontstaat door de uitkomsten van de een Talenten Analyse van 2 of meer personen samen te voegen. De Team Analyse is dus geen apart instrument maar een verdiepende analyse die gemaakt wordt op basis van reeds bestaande informatie. De data waarop de Team Analyse is gebaseerd, kan op verschillende momenten in de tijd zijn gegeneerd. Om een Team Analyse samen te stellen is het wel van belang dat de onderliggende talentenanalyses zich in dezelfde TMA portal bevinden.

Talenten herkennen

De Team Analyse is uitermate geschikt om medewerkers in een team of afdeling inzicht te geven in elkaars talenten, en daarmee in de optimale inzet van elkaars talenten, gegeven de gezamenlijke team uitdaging. Het gaat er in een team of afdeling niet om dat er zoveel mogelijk diversiteit in talenten is, maar dat de beschikbare talenten zo optimaal mogelijk worden ingezet. De talenten die nodig zijn om als team succesvol te zijn verschillen immers per bedrijf of organisatie en zijn zeer afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Wat wel een universele succesvoorwaarde is dat mensen zullen moeten samenwerken. En voor die competentie heeft niet iedereen evenveel talent…

 

Op de lijn

Een TMA coach is ervoor opgeleid om mensen bewust te maken van de talenten van hun collega’s. Want juist in die complementariteit zit hem de kracht. Speciaal daarvoor is de TMA team game ontwikkeld: mensen worden daarin uitgedaagd de talenten van hun collega’s in te schatten. Dergelijke sessies zijn vaak regelrechte eye-openers en maken mensen in een team expliciet bewust van de ware drijfveren van hun collega’s, die vaak heel anders zijn dan ze inschatten. Juist dit inzicht helpt iedereen in het team gebruik te maken van elkaars talenten en daardoor de onderlingen samenwerking te versterken. Een cruciale succesfactor voor zelfsturende teams.

Hard voor resultaten, zacht voor mensen

Een dienend leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daar naar te handelen. De Team Analyse maakt het voor leidinggevenden makkelijker om in te spelen op de drijfveren én optimaal gebruik te maken van de talenten van zijn/haar medewerkers.

De manager in de leidinggevende streeft er naar de activiteitenstroom zodanig te organiseren dat mensen zoveel mogelijk handelingsvrijheid hebben (vermijden van micro-management). Mensen doen dingen graag op hun eigen manier en zijn het meest gemotiveerd voor en betrouwbaar in die werkzaamheden waarvoor ze talent hebben.

De leider in de leidinggevende zet de stip op de horizon, staat voor de mensen en daagt ze uit met targets en team doelstellingen. Hoe aansprekender de doelstelling hoe meer gemotiveerd mensen raken. Hoe sterker de binding en samenwerking binnen het team hoe beter de resultaten.

De leidinggevende als coach draagt kennis en ervaring over om die competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor een succesvolle taakuitoefening. Inzicht in de talenten van de medewerkers helpt de coach om de juiste keuzes te maken met het oog op de leerbaarheid van bepaalde competenties.

Talent management bij Mangrove

Mangrove is een full service internet agency die tot de top 5 van Nederland behoort. Vanuit Rotterdam worden bedrijven als het KNMI, Park Hoge Veluwe maar ook internationale organisaties als The International Comitee of the Red Cross (Geneve) bediend met sites, apps en disruptive interactive toepassingen. Oscar van Veen, een van de oprichter-eigenaars van Mangrove, […]

Informatie
aanvragen

Teamanalyses uitgevoerd

Instrumenten voor uw organisatie

Talenten
analyse

Competentie
analyse

Team
analyse

Capaciteiten
analyse

Talent
pool