Instrumenten

Beter inzicht in de talenten en competenties van de collega’s

Empowered by TMA

Teamanalyse

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

De Team Analyse ontstaat door de uitkomsten van de een Talenten Analyse van 2 of meer personen samen te voegen. De Team Analyse is dus geen apart instrument maar een verdiepende analyse die gemaakt wordt op basis van reeds bestaande informatie. De data waarop de Team Analyse is gebaseerd, kan op verschillende momenten in de tijd zijn gegeneerd. Om een Team Analyse samen te stellen is het wel van belang dat de onderliggende talentenanalyses zich in dezelfde TMA portal bevinden.

Talenten herkennen

De Team Analyse is uitermate geschikt om medewerkers in een team of afdeling inzicht te geven in elkaars talenten, en daarmee in de optimale inzet van elkaars talenten, gegeven de gezamenlijke team uitdaging. Het gaat er in een team of afdeling niet om dat er zoveel mogelijk diversiteit in talenten is, maar dat de beschikbare talenten zo optimaal mogelijk worden ingezet. De talenten die nodig zijn om als team succesvol te zijn verschillen immers per bedrijf of organisatie en zijn zeer afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Wat wel een universele succesvoorwaarde is dat mensen zullen moeten samenwerken. En voor die competentie heeft niet iedereen evenveel talent…

 

Op de lijn

Een TMA coach is ervoor opgeleid om mensen bewust te maken van de talenten van hun collega’s. Want juist in die complementariteit zit hem de kracht. Speciaal daarvoor is de TMA team game ontwikkeld: mensen worden daarin uitgedaagd de talenten van hun collega’s in te schatten. Dergelijke sessies zijn vaak regelrechte eye-openers en maken mensen in een team expliciet bewust van de ware drijfveren van hun collega’s, die vaak heel anders zijn dan ze inschatten. Juist dit inzicht helpt iedereen in het team gebruik te maken van elkaars talenten en daardoor de onderlingen samenwerking te versterken. Een cruciale succesfactor voor zelfsturende teams.

Hard voor resultaten, zacht voor mensen

Een dienend leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daar naar te handelen. De Team Analyse maakt het voor leidinggevenden makkelijker om in te spelen op de drijfveren én optimaal gebruik te maken van de talenten van zijn/haar medewerkers.

De manager in de leidinggevende streeft er naar de activiteitenstroom zodanig te organiseren dat mensen zoveel mogelijk handelingsvrijheid hebben (vermijden van micro-management). Mensen doen dingen graag op hun eigen manier en zijn het meest gemotiveerd voor en betrouwbaar in die werkzaamheden waarvoor ze talent hebben.

De leider in de leidinggevende zet de stip op de horizon, staat voor de mensen en daagt ze uit met targets en team doelstellingen. Hoe aansprekender de doelstelling hoe meer gemotiveerd mensen raken. Hoe sterker de binding en samenwerking binnen het team hoe beter de resultaten.

De leidinggevende als coach draagt kennis en ervaring over om die competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor een succesvolle taakuitoefening. Inzicht in de talenten van de medewerkers helpt de coach om de juiste keuzes te maken met het oog op de leerbaarheid van bepaalde competenties.

Jan Prins over TMA in de Innoshow

"Rebels, verrassend, spetterend en informeel." De Innoshow is een tweewekelijkse podcast over innovatieve bedrijven, producten, diensten en businessmodellen. Vernieuwing is belangrijk want daarmee maak je het verschil tussen de leiders en volgers van morgen. Met...

Rijktalent in gebruik genomen door 3 ministeries

Talent Management bij de Rijksoverheid Gebaseerd op de vernieuwde competentiegids Rijk Op 1 januari is de nieuwe mantel overeenkomst voor de toepassing van de TMA Methode binnen de Rijksoverheid ingegaan. Onderdelen van 3 ministeries (BZK, EZK en J&V) maken...

SGNM zet in 2023 in op talent management

Meer rendement uit talent halen SGNM heeft voor de TMA methode gekozen mede omdat de positieve filosofie van TMA aanspreekt en goed aansluit op de bedrijfscultuur.  Mensen die werk doen dat aansluit bij hun talenten maken minder fouten en zijn succesvoller. Ze ervaren...

Klantcase KPN: medewerkers kiezen zelf voor talent ontwikkeling

Via de KPN Academy kunnen medewerkers zelf de keuze maken om een TMA talentenanalyse te doen. Ze zetten daarvoor hun eigen ontwikkelbudget in. Desgewenst worden ze gematched aan een coach pool van collega's die de opleiding tot TMA talent coach hebben gevolgd en met...

TMA Talent Management gekoppeld aan het Functiegebouw Rijksoverheid

In opdracht van UBR (Ministerie van BZK)Beter matchen en ontwikkelen met TMA methodeDe Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk is een interne dienstverlener voor de rijksoverheid gericht op het leveren van advies-, transitie-, innovatie- en interimprojecten binnen...

Interview TMA expert Sybren van der Schaar

Interview met Sybren van der Schaar   Sybren van der Schaar is een integrale trainer & coach op gebied van talentontwikkeling. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het bevorderen van samenwerking bij bedrijven. Zo vindt hij dat ¨de imperfectie is de perfectie van...

Update: TMA Talent Management Systeem

Nieuwe release: Talent Management SysteemUpdate systeem & webinar  Continu ontwikkelt het TMA-team nieuwe tools om talenten en competenties van mensen en organisaties te verbinden, selecteren, ontwikkelen en matchen. Het team brengt jou hiervan graag op de hoogte,...

Talentgesprek 5: Mareann van Draanen

Talentgesprek met psycholoog Mareann van DraanenIn een talentgesprek praat Jan Prins met assessment psycholoog Mareann van Draanen bij de HDLG groep over haar carrière. Zij vertelt over haar fascinatie voor ‘het fenomeen mens’ en de keuze later in haar carrière ook...

Interview TMA expert Alex Loopik

Interview met TMA expert Alex Loopik  Alex Loopik is adviseur en coach op het gebied van talentontwikkeling. Hij houdt zich voornamelijk bezig met persoonlijk leiderschap waar zelfreflectie een belangrijke rol speelt. Zo draagt hij altijd in zijn werk uit: ¨Ken jezelf...

Talentgesprek 4: Bo Wullings

Met het talent Respect en drijfveer Ontzag In een talentgesprek praat Jan Prins met ex-topsporter Bo Wullings over zijn carrière. Hij vertelt over zijn reis als topsporter. Van zwemmer in Nederland en op een Amerikaanse Universiteit naar het roeien in het Nederlands...

Informatie
aanvragen

Teamanalyses uitgevoerd

Instrumenten voor uw organisatie

Talenten
analyse

Competentie
analyse

Team
analyse

Capaciteiten
analyse

Talent
pool