TMA Portal

Een TMA portal is een online expert systeem met instrumenten om 3 soorten gedrag in kaart te brengen:
 • voorkeursgedrag;
 • gewenst gedrag;
 • getoond gedrag.

en het aldus voor organisaties makkelijk(er) te maken om te sturen op gedrag van individuen en teams.

 

De TMA Portal is bruikbaar voor de volgende toepassingen:

en daarmee vooral gericht op (het verbeteren van) de interactie tussen medewerker en manager en tussen medewerkers onderling (teams).

 

De TMA portal is gebaseerd op de volgende realisatie principes:

 

 • Het instrument Competentie Set Analyse geeft op gestructureerde wijze een betrouwbare indicatie van het voor een bepaalde functie of rol gewenste succesgedrag.
 • Het instrument Talenten Analyse brengt op betrouwbare en gevalideerde wijze het voorkeursgedrag van iemand in kaart.
 • Het instrument Capaciteiten Analyse geeft een betrouwbaar beeld van iemands cognitieve capaciteiten.
 • Het instrument Competentie Analyse op basis van 360 feedback geeft een betrouwbare indicatie van de mate waarin iemand op basis van getoond gedrag laat zien bepaalde competenties te beheersen.
 • Het instrument Team Analyse geeft op talentgerichte wijze een overzicht van de verschillende talenten in een team en hoe deze elkaar aanvullen en versterken of juist neutraliseren.
 • Het instrument Talent Pool geeft gebruikers de mogelijkheid voor een iedere job of functie de persoon die daarvoor het meeste talent heeft te zoeken.
 • Gebruikersrollen met daarin gekoppelde verschillende rechten en dashboards zorgen dat iedereen, afhankelijk van zijn / haar rol (manager, sollicitant, medewerker, expert) in een organisatie de TMA Portal op de voor hem op haar meest doeltreffende wijze kan gebruiken.
 • De privacy van alle kandidaten is het systeem is optimaal geborgd middels privacy by design. Een gebruiker heeft alleen toegang tot de data expliciet aan hem of haar gekoppelde kandidaten. De reikwijdte van de toegang wordt bepaald door de rol van de gebruiker. Zo ziet niemand meer dan hij of zij hoeft te zien voor de uitvoering van de eigen rol. De gehele werking is AVG compliant.
 • De veiligheid van de data in het systeem is geborgd doordat het systeem geen rapporten bevat maar uitsluitend gecodeerde en versleuteld opgeslagen data. Om van de data een rapport te maken is een rapport generator nodig die – mits gevoed met de juiste data – maar één rapport per keer kan maken.
 • Alle TMA portals worden gehost bij een NEN 7510 gecertificeerd hosting bedrijf in Nederland met een backup faciliteit in Frankrijk.
 • De uitgever van de TMA portals is ISO 27001 gecertificeerd.
 • De leverancier van TMA methode portals implementeert TMA methode portals bij klant organisaties en helpt gebruikers de methodiek en instrumenten zo doeltreffend mogelijk in te zetten. De kwaliteit van de dienstverlening is geborgd middels een eXperience Level Agreement (XLA).