Toepassingen

Coach Pool

In de praktijk blijkt dat externe coaches veel effectiever zijn dan intern opgeleide medewerkers. Juist omdat zij van buiten de organisatie komen en er daardoor ruimte is voor een vertrouwensband tussen coach en coachee. Het grote verschil is dat een manager per definitie voor de medewerker staat en de coach erachter. De manager heeft als primaire belang de doelstellingen van de organisatie de coach is primair gefocust op prestaties van de coachee.

Wij beschikken over een coach pool van ervaren en TMA gecertificeerde coaches. Voor klanten richten wij maatwerk coach pools in, zodat er wanneer nodig snel een beroep kan worden gedaan op een externe coach. Het voordeel van onze aanpak is enerzijds dat wij voor iedere coachee de best passende coach kunnen aandragen, maar anderzijds dat al onze coaches volgens een zelfde basis methodiek en begrippenkader werken. In de praktijk blijkt dat het met de taal en instrumenten aansluiten om de bedrijfscultuur de effectiviteit van een externe coach enorm vergroot. Nog een voordeel is dat onze coaches eenvoudig gebruik kunnen maken van het binnen de organisatie aanwezige TMA methode instrumentarium. Dat spaart kosten, dubbel werk en verwarring bij de coachee als deze geconfronteerd werd met allemaal verschillende instrumenten.

Ook de coach pool is als managed service beschikbaar op basis een eXperience Level Agreement. Dat betekent dat wij garanties en commitments afgeven op de te behalen resultaten.

Walter Markus – talent development consultant

Mensen in hun kracht, de organisatie op zijn sterkst

Uit onderzoek weten we dat slechts zo’n 10% van de werknemers gelukkig is in zijn werk. En 25% is zelfs structureel ongelukkig. Dat is niet alleen slecht voor die medewerker, het is ook zeer nadelig voor de organisatie. Omgekeerd leveren gelukkige medewerkers langdurig betere prestaties en zijn het ook daadwerkelijk gelukkiger mensen. Beter voor de mens, beter voor de organisatie en beter voor de wereld!

In mijn eigen loopbaan kwam ik een aantal malen in de situatie dat het werk me meer energie kostte dan dat het mij gaf. Inzicht in mijn eigen beweegredenen bleek een belangrijke stap naar positieve verandering. Die positieve verandering gun je iedere mens. Dat is ook het waardevolle aan het werken met de TMA-aanpak; het opent deuren naar nieuwe inzichten en geeft concreet richting aan persoonlijke ontwikkeling.

Bij het werken met TMA binnen organisaties kijk ik steeds naar drie belangrijke pijlers; medewerkers inzicht geven in hun talenten, de organisatie inzicht geven in het potentieel van hun mensen, teams en afdelingen inzicht geven in elkaars kracht voor optimale samenwerking. Zo maak ik energie los in mensen, de organisatie én in mijzelf!

 

 drs. Carlijn Geerts – talent development consultant

Tussen de regels door luisteren
Een sollicitant écht leren kennen of proberen te begrijpen tijdens een sollicitatiegesprek is vaak een uitdaging. Het beste beentje wordt voorgezet en zelfs de valkuilen worden vertaald naar kwaliteiten.

Ik geloof er in dat iedereen zijn eigen talenten heeft en als je deze op de juiste manier weet te benutten, ontstaat er een productieve en ontspannen samenwerking. Met mijn sociale en communicatieve talenten weet ik tijdens een assessment op een openhartige, inlevende, doch directe manier met de sollicitant in gesprek te gaan en de drijfveren te onderzoeken. Door de juiste vragen te stellen verifieer ik de behoefte van de sollicitant en weet ik een doorvertaling te maken naar de betekenis voor de praktijk.
Het gaat er niet om of iemand wel of niet goed is, maar of diens drijfveren aansluiten op het functieprofiel. En wat het gevolg van de aanwezige drijfveren is voor de talenten, de te ontwikkelen competenties en het gedrag dat iemand zal laten zien binnen de organisatie.

In een conclusie vat ik deze kernpunten samen. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk wat je van de nieuwe medewerker kunt verwachten en op welke gebieden jij als werkgever ondersteuning kunt bieden. Inzicht in iemands drijfveren, zorgt voor efficiënter inzet van talent, een betere samenwerking en meer productiviteit. Door de aanwezige talenten te benutten en te versterken creëer je betrokken medewerkers die geboeid blijven en zich verbonden voelen met de organisatie.

Maak kennis met Carlijn in deze video: https://youtu.be/JQraiootA_Q

 

 ir. Alex Loopik – organisatie & leiderschapscoach

Persoonlijk leiderschap begint met zelfinzicht

Ik heb in 2017 mijn 30 jaar lange carrière als ICT-er bij multinationals afgesloten. Bij Shell veranderde ik elke paar jaar van functie en heb daarbij alle aspecten van ICT gezien, van research, software development, applicatie- en datamanagement-support, tot portfolio managent en strategisch adviseur van de CIO.

Daarna heb ik heel bewust gekozen om me toe te leggen op het begeleiden van organisaties en leiders. De TMA-methodiek biedt daarvoor een geweldig instrumentarium. Ook om snel inzicht te krijgen in talenten en drijfveren van (toekomstige) leiders. Ik heb inmiddels veel ervaring bij het gebruik van TMA-talentenscan bij selectie van sollicitanten vooral bij de overheid (Min BZK).

Ik kan goed luisteren, kan snel complexe situaties begrijpen en een volgende stap naar een oplossing vinden. Ik ben enthousiast, doortastend en geef niet snel op 😉

Maak kennis met Alex in deze video: https://youtu.be/fmSLSK3LGcM

Meer
informatie

Bedrijven maken gebruik van TMA gecertificeerde externe coaches

Instrumenten voor uw organisatie

Talenten
analyse

Competentie
analyse

Team
analyse

Capaciteiten
analyse

Talent
pool