Toepassingen

Talent management

Iedereen heeft talent, maar niet voor elke functie.

Managen is talent managen. Talent managen vergt leiders die oog hebben voor de drijfveren en intrinsieke motivatie van hun medewerkers. Daarin zit in zijn algemeenheid bij veel organisaties nog veel verbeterpotentieel. In de praktijk zien we dat de helft van mensen in een functie zit waarvoor ze eigenlijk te weinig talent hebben. Dat uit zich in achterblijvende prestaties, fouten, lage betrokkenheid en vergroot risico op burn out. Ook het omgekeerde komt voor: mensen hebben veel meer talenten dan de functie van ze vraagt. Dan spreken we van een bore out. Onbenut talent.

De oplossing is de traditionele op concrete en meetbare business doelstellingen gebaseerde feedback cyclus uit te breiden met een feedforward cyclus gericht op performance factoren. Het doel is symbiose te laten ontstaan tussen de output – de resultaten – en de input – de inzet – van mensen. Net zoals sporters wedstrijden winnen door hun voorbereiding moet een manager niet alleen sturen op targets maar ook zorgen dat de mensen optimaal geprepareerd en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Deze visie op prestatie management noemen wij: talent gedreven performance management.

 

Het draait om gedrag

Een sporter kan alles goed doen en toch de wedstrijd verliezen. In het bedrijfsleven werkt dat net zo: excellente inzet wordt niet altijd beloond. Het omgekeerde geldt ook: soms profiteren individuen buitensporig meer van de teamprestatie dan reëel is op grond van hun eigen inzet en inbreng.
Tegenwoordig kan niemand meer iets alleen tot stand brengen. De meest succesvolle bedrijven zijn daarom volledig gefocust op gedrag en het creëren van een sterkte bedrijfscultuur. Als iedereen het juiste gedrag laat zien dan zijn goede resultaten eigenlijk onvermijdelijk.

Van rituele gesprekken naar performance management
Beoordelen, plannen, monitoren, ontwikkelen & functioneren; het taken pakket van de manager vastgelegd in een gesprekscyclus. Voor veel managers een hinderlijke onderbreking van het echt belangrijke werk. Voor veel medewerkers een rituele dans met als enige doel er een salarisstijging eruit te slepen. Desondanks ligt in het verbeteren van de interactie tussen manager en medewerker de basis voor succes van iedere organisatie waar de individuele kwaliteiten van de medewerkers het verschil kunnen maken.

Een gedragsbeoordeling gebaseerd op een 360 graden Competentie Analyse is een zeer geschikt instrument om het goede gesprek tussen manager en medewerker te laten plaatsvinden.

 

Het nieuwe beoordelen: Talent gedreven

De TMA methode komt het best tot zijn recht wanneer deze structureel wordt ingezet in de performance gesprekken tussen manager en medewerker. Dat goed doen vergt wel een implementatie traject. Dat begint typisch met het in kaart brengen ‘erkennen’ van de talenten en drijfveren van de medewerkers. Dat is een individueel proces, wat draait om zelfreflectie en vertrouwen. Een optionele maar zeer interessante vervolgstap is deze inzichten te delen in teamverband (talent herkennen). Een derde essentieel element is het scherp krijgen ‘concretiseren’ van de verwachtingen vanuit de functie en/of rollen, door middel van workshops met leidinggevenden en sleutelbetrokkenen. Pas daarna is de organisatie echt klaar voor de invoering van talentgericht performance management of het ‘nieuwe beoordelen’.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen en te zorgen dat uw investering in TMA rendeert hanteren wij een eXperience Level Agreement (XLA).Deze is beschikbaar is een on site of een off site variant.

De on site variant (managed service) heeft het voordeel dat er geen tijd en geld hoeft te worden geïnvesteerd in de opleiding van eigen medewerkers en dat de beschikbaarheid van hoogwaardige inhoudelijke kennis en ervaring is geborgd. De off site variant (premium support) vergt een opleidingstraject voor 1 of meerdere medewerkers. De opleiding tot gecertificeerd TMA methode professional vergt een tijdsinvestering van een week en kent een nominale doorlooptijd van 2 maanden.

Welke keuze u ook maakt: in zowel de off site als de on site variant van onze XLA heeft u een eigen toegewezen customer success manager die goed bekend is met uw organisatie. Dus geen account team maar een vast aanspreekpunt dat maar 1 doel heeft en dat is ervoor zorgen dat u zo succesvol mogelijk gebruik maakt van het TMA methode instrumentarium om de instroom van nieuwe medewerkers zo goed mogelijk te matchen op de behoefte van uw organisatie.

Meer
informatie

Bedrijven gebruiken de TMA methode voor talent management

Instrumenten voor uw organisatie

Talenten
analyse

Competentie
analyse

Team
analyse

Capaciteiten
analyse

Talent
pool