Rotterdam

Talenten Analyse

Voor een goed INZICHT IN iemands drijfveren en TALENTEN

Iedereen heeft talent, maar voor welke functie?

Een Talenten Analyse (TA) is een probaat hulpmiddel om op basis van een drijfveeranalyse inzicht te krijgen in de talenten van iemand. In de sfeer van ‘ken jezelf’ en “wat drijft jou?”. De Talenten Analyse is een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van de veelal onbewuste drijfveren die ieder mens heeft.Het nut van een Talenten Analyse is er in gelegen dat mensen het meest effectief en succesvol zijn in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. En iedereen weet dat die ware aard nog niet zo eenvoudig te achterhalen is. Zeker niet vanuit observatie of een interview. Het waargenomen gedrag wordt immers altijd beïnvloed door de omgeving.

 

TMA Talenten

Je drijfveren bepalen je gedrag

Met een Talenten Analyse is het mogelijk om het te verwachten gedrag te voorspellen vanuit voorkeursgedrag. Mensen handelen namelijk voor een groot deel vanuit hun onbewuste drijfveren. Juist omdat het niet handelen vanuit het onbewuste als vermoeiend en inspannend wordt ervaren. Onder prettige omstandigheden lukt het mensen vaak nog wel zich aan te passen aan de omgeving, maar onder stress lukt dat minder. Veelal valt men dan terug in het voorkeursgedrag.

Extreme scores op de drijfveren worden gezien als talenten omdat iemand constant de neiging zal hebben de onderliggende behoeften te willen vervullen. Simpelweg door ervaring en herhaling zal iemand er dan ook vaak goed in worden. Het voorkeursgedrag kan zich dan ontwikkelen tot een kwaliteit

Kennis van het voorkeursgedrag geeft dus inzicht in de intrinsieke motivatie. En die is het hoogst als het gewenste gedrag vanuit de organisatie in lijn is met iemands voorkeursgedrag. Immers: intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn succesvoller dan goedbetaalde collega’s.

Jij staat centraal

Een Talenten Analyse kijkt eerst naar de persoon, naar de aanwezige talenten en kwaliteiten. Idealiter maak je van daaruit de stap naar geschiktheid of ontwikkelbaarheid binnen een functie. Mensen ontwikkelen zich immers het makkelijkst als het benodigde leerpad aansluit op hun voorkeursgedrag.

Veel talenten hebben (‘talentvol zijn’) is geen absolute garantie op succes, maar eerder een scherpe indicatie in welk soort van werkomgeving iemand de meeste kans heeft om maximaal rendement uit de aanwezige talenten te halen. Getalenteerde mensen zijn in deze visie dus vooral mensen met een uitsproken voorkeursgedrag. Niet per se de mensen die het beste zijn of het hoogste zullen bereiken. Dat is een belangrijke nuancering in het talent gericht denken wat ten grondslag ligt aan de TMA methode.

 

Online en betrouwbaar

De Talenten Analyse vindt volledig online plaats. En kan dus gewoon thuis op de bank vanachter de laptop of op de mobiel worden gedaan. De uitkomsten van de worden op unieke wijze met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende factoren. De eindrapportage komt geheel geautomatiseerd tot stand en is direct beschikbaar na afronding van de analyse. Letterlijk ieder woord in de rapportage is terug leiden op (een combinatie van) score(s). Hierdoor zijn de rapportages uniek en uiterst scherp en helder toegeschreven op de betreffende persoon.

Een Talenten Analyse wordt vaak ingezet bij sollicitanten. Bijvoorbeeld als selectie assessment voor de laatste 2 of 3 kandidaten of als start assessment voor de nieuwe medewerker. Dat kan omdat de Talenten Analyse minstens zo betrouwbaar is als een traditioneel assessment maar dankzij de digitale toegankelijkheid veel goedkoper is om in te zetten. Een ander voordeel is dat waar het traditionele assessment snel als een examen kan worden ervaren, de Talenten Analyse een veel minder bedreigend karakter heeft. Integendeel zelfs: het wordt ervaren het als een cadeautje! Kandidaten krijgen op een positieve wijze een spiegel voorgehouden, en de rapportage komt ook met concrete en gepersonaliseerde ontwikkelsuggesties.

Ook het management kan veel baat kan hebben bij het inzicht dat ontstaat bij een Talenten Analyse. De drijfveren van de collega’s blijken vaak niet bij iedereen altijd even duidelijk op het netvlies te staan. Inzicht in drijfveren en talenten en vooral de vertaling daarvan naar effectief communicatiegedrag, managementstijl en coaching tips geeft leidinggevenden materiaal om hierop te anticiperen en zodoende een betere performance te realiseren.

 TMA instrumenten

Capaciteiten
analyse

Competentie
analyse

Team
analyse

Talenten
analyse