Instrumenten

Beter inzicht in de talenten en competenties van de collega’s

Empowered by TMA

Talentenanalyse

Iedereen heeft talent, maar voor welke functie?

Een Talenten Analyse (TA) is een probaat hulpmiddel om op basis van een drijfveeranalyse inzicht te krijgen in de talenten van iemand. In de sfeer van ‘ken jezelf’ en “wat drijft jou?”. De Talenten Analyse is een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van de veelal onbewuste drijfveren die ieder mens heeft.Het nut van een Talenten Analyse is er in gelegen dat mensen het meest effectief en succesvol zijn in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. En iedereen weet dat die ware aard nog niet zo eenvoudig te achterhalen is. Zeker niet vanuit observatie of een interview. Het waargenomen gedrag wordt immers altijd beïnvloed door de omgeving.

 

Je drijfveren bepalen je gedrag

Met een Talenten Analyse is het mogelijk om het te verwachten gedrag te voorspellen vanuit voorkeursgedrag. Mensen handelen namelijk voor een groot deel vanuit hun onbewuste drijfveren. Juist omdat het niet handelen vanuit het onbewuste als vermoeiend en inspannend wordt ervaren. Onder prettige omstandigheden lukt het mensen vaak nog wel zich aan te passen aan de omgeving, maar onder stress lukt dat minder. Veelal valt men dan terug in het voorkeursgedrag.

Extreme scores op de drijfveren worden gezien als talenten omdat iemand constant de neiging zal hebben de onderliggende behoeften te willen vervullen. Simpelweg door ervaring en herhaling zal iemand er dan ook vaak goed in worden. Het voorkeursgedrag kan zich dan ontwikkelen tot een kwaliteit

Kennis van het voorkeursgedrag geeft dus inzicht in de intrinsieke motivatie. En die is het hoogst als het gewenste gedrag vanuit de organisatie in lijn is met iemands voorkeursgedrag. Immers: intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn succesvoller dan goedbetaalde collega’s. 

Jij staat centraal

Een Talenten Analyse kijkt eerst naar de persoon, naar de aanwezige talenten en kwaliteiten. Idealiter maak je van daaruit de stap naar geschiktheid of ontwikkelbaarheid binnen een functie. Mensen ontwikkelen zich immers het makkelijkst als het benodigde leerpad aansluit op hun voorkeursgedrag.

Veel talenten hebben (‘talentvol zijn’) is geen absolute garantie op succes, maar eerder een scherpe indicatie in welk soort van werkomgeving iemand de meeste kans heeft om maximaal rendement uit de aanwezige talenten te halen. Getalenteerde mensen zijn in deze visie dus vooral mensen met een uitsproken voorkeursgedrag. Niet per se de mensen die het beste zijn of het hoogste zullen bereiken. Dat is een belangrijke nuancering in het talent gericht denken wat ten grondslag ligt aan de TMA methode.

 

Online en betrouwbaar

De Talenten Analyse vindt volledig online plaats. En kan dus gewoon thuis op de bank vanachter de laptop of op de mobiel worden gedaan. De uitkomsten van de worden op unieke wijze met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende factoren. De eindrapportage komt geheel geautomatiseerd tot stand en is direct beschikbaar na afronding van de analyse. Letterlijk ieder woord in de rapportage is terug leiden op (een combinatie van) score(s). Hierdoor zijn de rapportages uniek en uiterst scherp en helder toegeschreven op de betreffende persoon.

Een Talenten Analyse wordt vaak ingezet bij sollicitanten. Bijvoorbeeld als selectie assessment voor de laatste 2 of 3 kandidaten. Tegenwoordig ook steeds vaker als start assessment voor de nieuwe medewerker. Dat kan omdat de Talenten Analyse minstens zo betrouwbaar is als een traditioneel assessment maar dankzij de digitale toegankelijkheid veel goedkoper is om in te zetten. Een ander voordeel is dat waar het traditionele assessment snel als een examen kan worden ervaren, de Talenten Analyse een veel minder bedreigend karakter heeft. Integendeel zelfs: het wordt ervaren het als een cadeautje! Kandidaten krijgen op een positieve wijze een spiegel voorgehouden, en de rapportage komt ook met concrete en gepersonaliseerde ontwikkelsuggesties.

Ook het management kan veel baat kan hebben bij het inzicht dat ontstaat bij een Talenten Analyse. De drijfveren van de collega’s blijken vaak niet bij iedereen altijd even duidelijk op het netvlies te staan. Inzicht in drijfveren en talenten en vooral de vertaling daarvan naar effectief communicatiegedrag, managementstijl en coaching tips geeft leidinggevenden materiaal om hierop te anticiperen en zodoende een betere performance te realiseren.

Jan Prins over TMA in de Innoshow

"Rebels, verrassend, spetterend en informeel." De Innoshow is een tweewekelijkse podcast over innovatieve bedrijven, producten, diensten en businessmodellen. Vernieuwing is belangrijk want daarmee maak je het verschil tussen de leiders en volgers van morgen. Met...

Rijktalent in gebruik genomen door 3 ministeries

Talent Management bij de Rijksoverheid Gebaseerd op de vernieuwde competentiegids Rijk Op 1 januari is de nieuwe mantel overeenkomst voor de toepassing van de TMA Methode binnen de Rijksoverheid ingegaan. Onderdelen van 3 ministeries (BZK, EZK en J&V) maken...

SGNM zet in 2023 in op talent management

Meer rendement uit talent halen SGNM heeft voor de TMA methode gekozen mede omdat de positieve filosofie van TMA aanspreekt en goed aansluit op de bedrijfscultuur.  Mensen die werk doen dat aansluit bij hun talenten maken minder fouten en zijn succesvoller. Ze ervaren...

Klantcase KPN: medewerkers kiezen zelf voor talent ontwikkeling

Via de KPN Academy kunnen medewerkers zelf de keuze maken om een TMA talentenanalyse te doen. Ze zetten daarvoor hun eigen ontwikkelbudget in. Desgewenst worden ze gematched aan een coach pool van collega's die de opleiding tot TMA talent coach hebben gevolgd en met...

TMA Talent Management gekoppeld aan het Functiegebouw Rijksoverheid

In opdracht van UBR (Ministerie van BZK)Beter matchen en ontwikkelen met TMA methodeDe Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk is een interne dienstverlener voor de rijksoverheid gericht op het leveren van advies-, transitie-, innovatie- en interimprojecten binnen...

Interview TMA expert Sybren van der Schaar

Interview met Sybren van der Schaar   Sybren van der Schaar is een integrale trainer & coach op gebied van talentontwikkeling. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het bevorderen van samenwerking bij bedrijven. Zo vindt hij dat ¨de imperfectie is de perfectie van...

Update: TMA Talent Management Systeem

Nieuwe release: Talent Management SysteemUpdate systeem & webinar  Continu ontwikkelt het TMA-team nieuwe tools om talenten en competenties van mensen en organisaties te verbinden, selecteren, ontwikkelen en matchen. Het team brengt jou hiervan graag op de hoogte,...

Talentgesprek 5: Mareann van Draanen

Talentgesprek met psycholoog Mareann van DraanenIn een talentgesprek praat Jan Prins met assessment psycholoog Mareann van Draanen bij de HDLG groep over haar carrière. Zij vertelt over haar fascinatie voor ‘het fenomeen mens’ en de keuze later in haar carrière ook...

Interview TMA expert Alex Loopik

Interview met TMA expert Alex Loopik  Alex Loopik is adviseur en coach op het gebied van talentontwikkeling. Hij houdt zich voornamelijk bezig met persoonlijk leiderschap waar zelfreflectie een belangrijke rol speelt. Zo draagt hij altijd in zijn werk uit: ¨Ken jezelf...

Talentgesprek 4: Bo Wullings

Met het talent Respect en drijfveer Ontzag In een talentgesprek praat Jan Prins met ex-topsporter Bo Wullings over zijn carrière. Hij vertelt over zijn reis als topsporter. Van zwemmer in Nederland en op een Amerikaanse Universiteit naar het roeien in het Nederlands...

Meer
informatie

Talentennalyses uitgevoerd

Instrumenten voor uw organisatie

Talenten
analyse

Competentie
analyse

Team
analyse

Capaciteiten
analyse

Talent
pool