Gedragscode

Gedragscode TMA Talent Coach 

Deze gedragscode is van toepassing voor alle coaches, consultants, recruiters, projectleiders en interim managers die onder de vlag en verantwoordelijkheid van PRiMAN opdrachten uitvoeren bij klanten en die zijn opgeleid als gecertificeerd TMA methode professional als TMA talent coach, TMA team coach of TMA business coach.

Een TMA professional 

 • Functioneert minimaal op HBO werk en denkniveau.
 • Heeft een goede aanleg- en ontwikkelscore op de volgende TMA competenties en aangetoond deze competenties ook daadwerkelijk te kunnen laten zien:
   • Aandacht voor details
   • Coachen
   • Inlevingsvermogen
   • Luisteren
   • Ontwikkelen van medewerkers
   • Oordeelsvorming
   • Overtuigingskracht
   • Presenteren
   • Omgevingsbewustzijn
 • Is opgeleid door een geaccrediteerde TMA trainer en heeft in de training aangetoond over voldoende kennis van de TMA methode en instrumenten te beschikken. Aantoonbaar middels een certificaat.
 • Voert tenminste 25 validatie- en terugkoppel gesprekken per jaar in het kader van selectie, ontwikkeling of mobiliteit. Aantoonbaar middels het aantal verificaties in de TMA portal.
 • Is zich bewust de voortschrijdende mogelijkheden van de technologie en psychologische inzichten en investeert continue in het up-to-date houden van zijn/haar kennis van de TMA Methode en Portal.  Aantoonbaar middels lidmaatschappen van expertgroepen van ( oa op Linkedin).

Professioneel gedrag 

 • Uitkomsten van TMA instrumenten worden door de TMA professional altijd besproken met de kandidaat cq er is gelegenheid voor de kandidaat om vragen te stellen over de uitkomsten.  Talenten Analyses mogen alleen door gecertificeerde TMA professionals worden teruggekoppeld en gevalideerd.
 • TMA professional komt in het talent gesprek tot een conclusie en noteert deze in de TMA portal. De kandidaat moet instemmen met de conclusie. Na validatie is de conclusie ook beschikbaar in de diverse rapporten en in de dashboards. De naam van de TMA professional wordt afgedrukt op de voorpagina van het rapport en is via de dashboards altijd terug te herleiden.   
 • Ook na validatie is de TMA professional beschikbaar voor vragen.
 • TMA professional geeft derden geen toegang tot uitkomsten en conclusies voordat de validatie heeft plaatsgevonden.  
 • TMA is zich bewust van het vertrouwelijke karakter van de uitkomsten en geeft derden alleen toegang tot de uitkomsten voor zover dat een duidelijk en met de kandidaat afgestemd doel dient.
 • Tenzij dit het doel van doorlopen traject dient, spreekt een TMA professional niet met derden over de uitkomsten van individuele personen, tenzij beroepsmatig, in algemene bewoordingen of zonder de naam van de kandidaat te noemen. 
 • Regelmatig zal de TMA professional feedback vragen op zijn/haar eigen functioneren middels een Competentie Analyse op het competentieprofiel waarin tenminste 5 van bovenstaand genoemde competenties worden uitgevraagd.
 • TMA professional streeft ernaar van iedere kandidaat / medewerker een ambassadeur van de TMA methode te maken zodat deze met vertrouwen en zelfkennis over zijn of haar talenten kan praten. 
 • TMA professional houdt zich aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de eigen functie en voor PRiMAN. Dit houdt in:

Wij streven ernaar van iedere kandidaat een ambassadeur te maken.

Wij zijn altijd aanspreekbaar op onze conclusies en handelen. 

Wij behandelen iedereen gelijkwaardig en respectvol ongeacht ras, geaardheid, geslacht of afkomst.

Wij gaan zorgvuldig om inloggegevens en gebruiken veilige wachtwoorden.

Wij versturen geen inloggegevens en wachtwoorden via email. 

Wij minimaliseren het via email versturen van en printen van rapportages. 

Vertrouwelijkheid

Data (uitkomsten van TMA instrumenten) zijn eigendom van de kandidaat. Sollicitanten moeten expliciet toestemming geven om hun data te delen met opdrachtgevers. En kunnen deze toestemming ook weer intrekken en vernietiging van de data vorderen. Medewerkers geven impliciet toestelling voor gebruik van de data voor zover dat binnen de TMA Portal blijft. Voor koppeling met externe systemen is instemming nodig (bijvoorbeeld vanuit de OR).   Data van medewerkers die de organisatie verlaten dient (automatisch) te worden verwijderd of door de medewerkers kunnen worden ‘meegenomen’.