Talent ontwikkeling

De beste versie van jezelf worden

Talent is de wil om te oefenen en de kwaliteit om het vol te houden

Talentvolle mensen zijn niet per se beter. Maar wat ze wel hebben zijn sterke gedragsvoorkeuren. Die zorgen ervoor dat ze zich onderscheiden van de rest en voor teams en organisaties het verschil kunnen maken.

Talent is de beslissende én de beperkende factor voor de prestaties van mensen. In de huidige tijd met de razendsnelle technologische ontwikkelingen zijn kennis en ervaring niet langer de basis maar een afgeleide functie van de motivatie van de mensen om hun talenten te ontwikkelen tot competenties. Kennis veroudert snel door de dynamiek in de samenleving en ervaring is een beperkende factor bij het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Talent is daarom voor iedereen de basis om zich te blijven ontwikkelen, en zo blijvend een nuttige bijdrage aan het productieproces te kunnen leveren. Iedereen heeft talent, maar niet voor elke functie.

Wat zijn jouw talenten?

(vrijblijvend en zonder kosten)

team performance

Deze organisaties werken al met de TMA methode

Van talent naar competentie

  Mensen leren nieuwe competenties het snelst en makkelijkst aan als ze dat kunnen doen in lijn met hun eigen gedragsvoorkeuren (talenten). Een competentie die voor de één heel makkelijk – want vanuit een natuurlijke kracht of talent – is aan te leren,  kan voor de ander heel lastig zijn. Simpelweg omdat het onderliggende talent er niet of nauwelijks is. Zonder externe aansporing komt er dan meestal niet veel van terecht. En zelfs dan is de kans dat ze er echt goed in worden niet groot.

  Onze aanpak is om de aandacht vooral te richten op de competenties die vanuit de talenten makkelijk ontwikkelbaar zijn. Dan laten mensen een steile leercurve zien en deze geven ook een goed rendement op investeringen in training en opleidingen.

  Als het onderliggende talent er niet of beperkt is, is een functie aanpassing vaak een betere strategie dan tegen beter weten in toch proberen de competentie er ‘in te rammen’ of mensen ‘kapot te micromanagen’. Zo’n aanpassing in de werkomgeving kan rigoureus (mobiliteit of ontslag) of beperkt (job crafting) van aard zijn. Initieel roept het soms weerstand op maar met een goede begeleiding leidt deze aanpak altijd tot duurzame resultaten die bij alle betrokkenen tot voldoening leidt. Managers zijn blij dat ze kunnen stoppen met micromanager en medewerkers krijgen de kans de talenten die ze wel hebben in te zetten in een andere werksituatie.

  Talent ontwikkeling gaat om het optimaal benutten van iemands talenten om competities te ontwikkelen. Het begint er dus mee dat je de talenten van iedereen helder in beeld krijgt en op basis daarvan de volgende stappen doorloopt:

  1. De richting van de ontwikkeling bepalen.
  2. Invulling geven aan de ontwikkeling met een plan dat ook aansluit op de behoefte vanuit de organisatie en de functie waarin iemand actief is.
  3. Zorgen dat mensen hun plan ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.

  PRiMAN levert de methodiek om talenten van mensen op betrouwbare wijze in beeld te krijgen, heeft een pool van coaches beschikbaar om mensen daarin te begeleiden en levert ondersteuningen bij implementaties in bedrijven en instellingen.  

  TMA methode managers

  Persoonlijke ontwikkeling met Workouts en Feedback, zelfstandig werken aan persoonlijke groei

  Weten wat je talenten zijn is de basis. Dat gaat je sowieso helpen om in het leven en in je werk de juiste keuzes te maken. Maar dan ben je nog niet bezig met talent ontwikkeling. Dat impliceert immers dat je gaat woekeren met je talenten, dat je niet stopt met jezelf ontwikkelen, dat je actief werkt aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Dat is waar talent ontwikkeling echt over gaat en wat ons betreft is dat niet iets wat ooit stopt. Met name onder invloed van technologie verandert de inhoud van het werk zo snel dat niemand eraan ontkomt om zich te blijven ontwikkelen.

  Als leverancier van de TMA methode ondersteunen we daarbij zowel organisaties als individuen. We bieden een online leer en ontwikkelportal waarin de volgende functionaliteit beschikbaar is:

  20 persoonlijke talentartikelen die zijn samengesteld op basis van jouw specifieke combinatie van talenten. Deze artikelen zijn dus voor iedereen uniek en gaan enerzijds over onderwerpen als Stress verminderen, Veerkracht en Zelfstarten en anderzijds gaan ze in op Jouw communicatiestijl, Jouw organisatorische talenten en Je ideale werkomgeving.

  45 Workouts variërend van onderwerpen als Brainstormen tot Delegeren en van Klantgerichter werken tot Leiderschap tonen. Elke Workout bestaat uit 10 – 20 artikelen en een oefening die je zelfstandig kunt doen. Workouts zijn onderverdeeld in Workouts waar je talent voor hebt (en die je dus vanuit een natuurlijk kracht makkelijk zult kunnen doen) en Workouts waar je weinig talent voor hebt (maar het kan zijn dat die wel noodzakelijk zijn voor je functie).   

  Er is ook de mogelijkheid om je talenten te delen met anderen en de talenten van anderen in te zien. Als je jouw talenten deelt met iemand en die persoon deelt ze ook met jou dan krijgen jullie beiden advies hoe jullie er samen het beste van kunnen maken in de samenwerking en in de communicatie.

  Je kunt ook feedback vragen op je talenten. Je feedbackgevers kunnen dan aangeven of je ze jouw talent herkennen en hun observaties daarbij met jou delen. Als je talent wordt gezien door mensen in je omgeving is dat natuurlijk een positief signaal.

  De online leer- en ontwikkelportal is ontworpen voor gebruik op je mobiel. Dat is ideaal omdat dat je de mogelijkheid geeft om tussendoor of onderweg te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en groei!

  Nieuwsgierig hoe de persoonlijke leer- en ontwikkelportal van TMA eruit ziet? Ontdek het zelf!

  TMA methode managers

  Klanten over TMA

  Krachten en talenten van collega’s CYSO Group

  Inzicht in drijfveren en talenten zet onze medewerkers heel bewust in hun kracht en het werken met TMA maakt dat we concreet het potentieel van elke medewerker verder kunnen ontwikkelen.We zijn met TMA aan de slag gegaan omdat we ons meer op de krachten en talenten van collega’s wilden gaan richten. Er zijn destijds (2013) nieuwe functieprofielen opgemaakt waarbij ook gekeken wordt naar de competenties die bij een functie horen. Hierbij wilden we ook onderzoeken welke talenten onze collega’s...

  Lees meer
  Krachten en talenten van collega’s CYSO Group

  Krachten en talenten van collega’s CYSO Group

  Inzicht in drijfveren en talenten zet onze medewerkers heel bewust in hun kracht en het werken met TMA maakt dat we concreet het potentieel van elke medewerker verder kunnen ontwikkelen.We zijn met TMA aan de slag gegaan omdat we ons meer op de krachten en talenten...