XTNT TMA TALENTMANAGEMENT

NIET ALLEEN EXPERTS IN TRAFFIC AND TRANSPORT….

…maar ook zeker in het managen van talent!

Wij zijn XTNT (zeg ex-tent). Een gedreven adviesbureau op het gebied van verkeer en mobiliteit. Vanuit ons kantoor in hartje Utrecht werken wij elke dag aan een (duurzame) bereikbaarheid van ons land. Daarbij gaat XTNT voor talent. Wij vinden de drijfveren en intrinsieke motivatie van onze medewerkers zeer waardevol. Niet alleen in het kader van de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen, maar ook voor de optimale inzet van de talenten en kwaliteiten bij de indeling en onderverdeling van onze projecten. In 2017 heeft ons management de TMA methode geïntroduceerd en omarmd en inmiddels is Integraal Talentmanagement een volwaardig onderdeel van onze organisatie.

Medewerkers in hun kracht zetten

“We zochten een methode om meer zicht te krijgen op sollicitanten. We wilden geen uitgebreid assessment maar een test die ons meer inzicht gaf in de drijfveren van potentiele medewerkers. Zo kwamen we bij de talentanalyse van TMA. Omdat we het belangrijk vonden om te kunnen duiden wat de resultaten waren, hebben we eerst als management de test gedaan. Wij waren enthousiast en hebben de test vervolgens toegepast in onze werving. We merkten ook dat de test ons kon helpen medewerkers in hun kracht te zetten, individuele kwaliteiten te benutten en ze te binden aan de organisatie. En bovenal, te zorgen voor tevreden medewerkers”, aldus directeur Jolanda Smit. “We hebben er daarom voor gekozen om voor alle bestaande medewerkers een Talentanalyse te maken met daar op volgend een uitgebreid talent gesprek. Dit gaf zowel de medewerkers zelf als het management een goed beeld van welke talenten en valkuilen we in huis hebben”.
“Vervolgens hebben we de TMA methode verder geïntegreerd in onze HR processen”, vervolgt Smit. “Allereerst hebben we de kernwaarden van XTNT op een rij gezet en daar competenties en gedragsvoorbeelden bij uitgekozen. Daarna zijn we per functie gaan kijken welke competenties belangrijk zijn. Met deze competentieprofielen hebben alle medewerkers in 2018 een 360-graden feedback doorlopen, ze kregen feedback van zowel collega’s als klanten. We zijn zeer tevreden over dit resultaat. Met de performance matrix wordt naast het voorkeursgedrag, ook het getoonde gedrag zichtbaar. Dit geeft nog meer inzicht in de ontwikkelkansen en helpt medewerkers bij het kiezen van de richting als het gaat om hun persoonlijke doelen & ontwikkeling. Leidinggevenden en coaches kunnen nu gerichter en intensiever begeleiden bij deze ontwikkeling en hebben meer tools in handen om hier vorm aan te geven”.

Prestatie indicatoren zijn
omgevormd tot
Talent indicatoren!

Talenten analyse onderdeel van sollicitatieprocedure

De talenten analyse is nu ook onderdeel van de sollicitatieprocedure binnen XTNT. Nieuwe medewerkers worden getest op hun drijfveren en talenten, dit laat duidelijk zien welke kwaliteiten een nieuw gezicht kan toevoegen en bij welke valkuilen we ze kunnen ondersteunen. Iedere sollicitant krijgt een uitgebreid Talent gesprek met TMA consultant Carlijn Geerts van PRiMAN. Zij ondersteunt XTNT bij het invoeren van Talent Management binnen de organisatie.

In 2019 doorpakken
Dit jaar gaan we bij XTNT nog een stap verder. De TMA methode is geïntegreerd in de bedrijfsstrategie en visie voor 2019 (zie plaatjes bijlage). Continue talentontwikkeling, zoveel mogelijk afstemmen van werkzaamheden op talent, Talent indicatoren i.p.v. prestatie indicatoren, uitbouwen van de 360- graden feedback en coaching van medewerkers op talent ontwikkeling staan centraal. De interne coaches krijgen dit jaar een TMA coach training om de medewerkers te helpen bij het vormgeven en concretiseren van de talent ontwikkel plannen (TOP). Naast de bestaande competentieprofielen mag iemand ook persoonlijke competenties uitkiezen, waar ze zich graag op willen ontwikkelen. De ideeën die hier uit voort komen worden weer meegenomen in de plannen van XTNT en de projecten die aangetrokken worden.

 

 

“Het is zo ontzettend gaaf om te zien hoe je verschillende soorten projecten kunt onderverdelen naar iemands drijfveren”, zegt Robbin (Senior Adviseur en TMA ambassadeur). Ik ben me de afgelopen jaren steeds meer bewust geworden van mijzelf als persoon en adviseur. De TMA heeft mij veel handvatten gegeven over wat voor een ‘typetje’ ik ben en waar ik energie van krijg of wat mij juist energie kost. Met mijn hoge Pragmatisme, Orde & Structuur en Doelgerichtheid ga ik me vooral richten op concrete verkeerskundige projecten met duidelijke doelen en een tastbaar resultaat, en waar een positieve doenersmentaliteit heerst.”

Lankhuijzen vervolgt: “in 2019 ga ik me ook specifiek inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en processen. Dit doe ik onder andere door te kijken welke competenties bijdragen aan een hoge kwaliteit, en vervolgens te kijken welke medewerkers hier goed op ingezet kunnen worden en welke medewerkers hier ondersteuning bij nodig hebben. En met de Teamanalyse gaan we per functiegroep kijken wat voor een ‘type’ medewerkers we aan boord hebben, wat onze kracht is en wat we nog missen. Hier kan vervolgens onze recruitment weer op toegespitst worden”.
XTNT beseft dat Talent ontwikkeling een ongoing proces is en dat de drijfveren van mensen zich aanpassen aan veranderingen. Na 3 of 4 jaar bieden we medewerkers daarom aan de Talentanalyse opnieuw te maken en dit doen we ook bij wijzigingen in functie of persoonlijke situatie.

XTNT is een hecht team, waar alle medewerkers TMA Ambassadeur zijn, omdat ze allemaal vinden dat werken vanuit je eigen talent bijdraagt aan een mooiere en gestroomlijnde wereld!