TMA Drijfveer

Pragmatisme

De mate waarin de persoon het van belang vindt dat zaken nuttig en praktisch zijn en daar zelf naar wil handelen. 

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge pragmatisme
    Gedreven door een praktische instelling en resultaten, wil graag optimaal gebruik maken van geld en middelen. Houdt niet van verspillen, werkzaamheden en zaken moeten toegevoegde waarde hebben, calculerend. Hecht minder waarde aan rituelen en bijzondere gelegenheden als deze niets opleveren.
  • Gemiddelde pragmatisme
    Heeft zowel aandacht voor de praktijk als het theoretische kader. Zal een kosten-baten analyse maken wanneer dat nodig is. Geld en middelen zijn situationeel van belang maar weet de waarde van rituelen, symbolen en speciale gebeurtenissen ook op waarde te schatten.
  • Lage pragmatisme
    Gedreven worden door het theoretische kader. Meer abstract dan concreet. Geeft niet veel prioriteit  aan geld en middelen, zaken hoeven niet per se toegevoegde waarde te hebben. Is veel minder berekenend en calculerend; werk en relaties hoeven niet altijd iets op te leveren. Is pas geïnteresseerd in de praktijk als er een theoretische basis aan ten grondslag ligt.

Aanlegfactor voor de TMA competentie: