TMA Competentie

Resultaatgerichtheid

Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Resultaatgerichtheid is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Ambitie & uitdagingDoelgerichtheid en Pragmatisme hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Benoemt werkzaamheden in termen van concrete doelen.
  • Committeert zich aan objectief controleerbare doelstellingen.
  • Stuurt gericht op het behalen van resultaten.
  • Vraagt naar te behalen doelstellingen.

Kan jouw organisatie wel wat meer Resultaatgerichtheid gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Resultaatgerichtheid gebruiken?