TMA Drijfveer

Doelgerichtheid

De mate waarin de persoon behoefte heeft zich te richten op (gestelde) doelen en resultaten.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge doelgerichtheid
    Sterk gericht op doelen en daarmee resultaten. Wil graag naar een doel toewerken en behalen. Houdt sterker vast aan doelen. Meer afhankelijk van concrete doelen. Heeft meer moeite met het afwijken van gestelde doelen.
  • Gebalanceerde doelgerichtheid
    Heeft geen uitgesproken voorkeur voor doelen maar kan ook niet helemaal zonder. Heeft redelijk concreet geformuleerde doelen en resultaten nodig. Kan zowel met concrete als vage doelen omgaan.
  • Lage doelgerichtheid
    Meer gericht op processen dan op concrete doelen. Voelt zich minder gebonden aan doelen en houdt er minder aan vast. Zeer procesgericht. Kan beter omgaan met vaag geformuleerde doelen. Weet makkelijk te improviseren. Kan soms gebrek aan richting hebben; zelfs richtingloos zijn.