TMA Competentie

Voortgangscontrole

De voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden bewaken.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Voortgangscontrole is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Doelgerichtheid en Orde & structuur hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Beschikt over discipline.
  • Gaat planmatig te werk (beheert de eigen tijd goed).
  • Vraagt regelmatig naar de voortgang van lopende zaken.

Kan jouw organisatie wel wat meer Voortgangscontrole gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Voortgangscontrole gebruiken?