Competentie management

Het gewenste Gedrag en de soft skills om succesvol te zijn in de functie

Een sterke bedrijfscultuur maakt het verschil

Succesvolle organisaties onderscheiden zich met hun bedrijfscultuur. De bedrijfscultuur is de optelsom van het gedrag van de sterke persoonlijkheden, de mensen op de verantwoordelijke posities en/of de oprichter(s). Vaak ontstaat een bedrijfscultuur als vanzelf maar door goed na te denken over wat je gewenste cultuur is, kun je er wel degelijk proactief op sturen. Dat geldt zowel voor de bedrijfscultuur als geheel als het gedrag dat nodig is om succesvol te zijn in bepaalde rol of functie.

Competentie management is erop gericht dat je voor iedere rol of functie bedenkt welke competenties er nodig zijn en zorgt dat de mensen in die rol de competenties ook hebben. 

Sturen op een bedrijfscultuur en gedrag doe je effectief met competenties. TMA Methode biedt een competentietaal die het mogelijkheid maakt voor iedere rol of functie het juiste succesgedrag te definiëren en ook om te meten of mensen die competenties laten zien of kunnen ontwikkelen vanuit een natuurlijk kracht of talent.

Direct aan de slag?

Priman Sterke bedrijfscultuur

De TMA methode biedt een eenduidige competentietaal met in totaal 53 competenties en 976 meetbare gedragsvoorbeelden. Hiermee is het mogelijk om het gewenste gedrag te definiëren voor in principe alle functies bij zowel grote als kleine organisaties en zowel voor overheden als commerciële bedrijven.

Deze organisaties werken al met de TMA methode van PRiMAN

Het draait om succesgedrag

Competentieprofielen zijn je meetlatten voor succes. Het Competentie Management Systeem van de TMA methode ondersteunt 3 strategieën om tot een goed competentieprofiel te komen:

1. Selecteren vanuit eigen inzicht
Binnen enkele minuten klik je voor een willekeurige functie zelf een compleet competentieprofiel in elkaar (eventueel gebaseerd op templates).

2. Suggesties op basis van activiteiten en resultaatgebieden
Op basis hiervan krijg je suggesties voor passende competenties. Je bepaalt zelf of je de suggesties overneemt of negeert.

Met beide methoden kun je ervoor kiezen jouw basis profiel te valideren en aan te scherpen op basis een Competentie Stakeholder Analyse. Je vraagt dan input en suggesties aan betrokkenen  aan de hand waarvan je dan het finale profiel samenstelt.

3. Inschaling op basis van het STYR model
In 3 stappen (1. aard van het werk (1 van 9), 2. toegevoegde waarde (1 van 6) en 3. probleemoplossend vermogen selecteer je dan nu één van de 67 voorgedefinieerde en gevalideerde competentieprofielen.

team performance

Met de TMA methode maak je snel en doeltreffend competentieprofielen gebaseerd op de aard van het werk (resultaatgebieden) en vanuit een visie op toegevoegde waarde van de functie en het veresite niveau van probleemoplossend vermogen. 

Stuur je op gedrag? Dan stuur je op inzet!

Iemand kan alles goed doen maar toch niet de doelstelling behalen. Of andersom; de kantjes eraf lopen maar wel de target halen en zo toch de bonus binnenslepen. Sturen op output kent zijn beperkingen.

Stuur je op gedrag dan focus je op de inzet van de mensen. Betrokken medewerkers met hart voor de zaak. Mensen die een goede werkmentaliteit hebben. Mensen die niet achterover leunen als de baas even niet oplet. Medewerkers die thuis net zo hard werken als op de zaak. De baas die wel voorbeeldgedrag laat zien. Een sterke bedrijfscultuur gaat over gedrag, inzet, vaardigheden, betrokkenheid en samenwerken.

Met de TMA methode bieden wij bedrijven en instellingen een praktisch model en dito instrumenten om te sturen op juist deze elementen. Zo kan ieder organisatie werken aan een sterke bedrijfscultuur. Want als iedereen het juiste gedrag laat zien, dan zijn goede resultaten onvermijdelijk!

Wil je hier meer over weten?

TMA methode managers

Klanten over TMA