Talent Management bij de Rijksoverheid 

Gebaseerd op de vernieuwde competentiegids Rijk 

Op 1 januari is de nieuwe mantel overeenkomst voor de toepassing van de TMA Methode binnen de Rijksoverheid ingegaan. Onderdelen van 3 ministeries (BZK, EZK en J&V) maken gezamenlijk gebruik van een gemeenschappelijk TMA Talent Management Systeem (TMS), voor alle deelnemers eenvoudig bereikbaar via www.rijktalent.nl.

 

Binnen de Rijksoverheid wordt gewerkt met één competentietaal: de Competentietaal Rijk (CTR). De competentiertaal Rijk is volledig geïntegreerd in Rijktalent. In 2022 is de CTR geactualiseerd en ook deze veranderingen zijn nu ook doorgevoerd in Rijktalent.nl.

De Competentiegids Rijk bevat in totaal 41 competenties die van belang zijn om de taken van de Rijksoverheid te kunnen uitvoeren. In het FunctieGebouw Rijk (FGR) worden deze competenties gebruikt om in totaal 61 verschillende functie groepen te definiëren. Competenties beschrijven het gewenste gedrag wat nodig is om succesvol te zijn in de functie.

Talenten zijn de gedragsvoorkeuren van mensen gebaseerd op hun drijfveren. Mensen die werk doen dat aansluit op hun talenten maken minder fouten en zijn succesvoller omdat ze een intrinsieke motivatie ervaren om zichzelf te blijven ontwikkelen. Leiding geven aan deze mensen is gemakkelijker omdat leidinggevenden zich meer kunnen richten op de inhoud van het werk en niet hoeven te corrigeren op inzet en gedrag. Uiteindelijk vertaalt dit zich in een hogere betrokkenheid bij het werk en minder verloop en verzuim. Dat leidt dan weer tot een hogere productiviteit. Om die reden wordt talent management in toenemende mate als van strategisch belang beschouwd.

De TMA methode is gebaseerd op de positieve psychologie en biedt een concrete en betrouwbare oplossing om talenten in kaart te brengen (de TMA methode onderscheidt in totaal 44 verschillende talenten).  Na afronding van een TMA Talent analyse is het eenvoudig om Iemands talentprofiel vervolgens te matchen op competenties. Dat geeft dan een indicatie in hoeverre iemand een mentale match heeft op de functie en intrinsiek gemotiveerd is om het juiste gedrag te laten zien. En dat is dus ook mogelijk gebleken voor de Competentietaal Rijk. De koppeling is gemaakt in opdracht van het ministerie van BZK

“Maatwerk voor de Rijksoverheid”

41 FGR competenties 19 TMA competenties

De 41 competenties van het Rijk en 19 niet overlappende competenties van TMA met de nieuwe CTR competenties Moed en Eigenaarschap in Rijktalent.nl  

Bij de laatste actualisatie van de competentiegids Rijk is de competentie Durf vervangen door Moed. Op grond van de definitie en omschrijving is de koppeling met TMA drijfveer Conformeren verwijderd. Een andere nieuwe competentie is Eigenaarschap. Deze is toegevoegd. Vanwege de overlap met TMA competentie Verantwoording is deze nu verdwenen. 

Door de koppeling met Functiegebouw Rijk is er voor iedere ambtenaar in Rijktalent.nl nu standaard een competentieprofiel beschikbaar, nl. het profiel zoals dat hoort bij de functie waarop iemand is ingeschaald.

Omdat het FGR generiek van opzet is, blijkt er in de praktijk vaak behoefte aan iets meer maatwerk. Daarom hebben TMA gecertificeerde team coaches en talent managers als gbruker van het TMA TMS de mogelijkheid om zelf aangepaste competentieprofielen te maken. Ze kunnen daarbij eventueel zelfs competenties kiezen die niet in de Competentiegids Rijk voorkomen (de competentie Innoverend Vermogen is een populaire). Het TMA TMS heeft instrumentarium ingebouwd om te komen tot een scherp competentieprofiel: de Competentie Stakeholder Analyse (CSA). Hiermee kunnen leidinggevenden en betrokkenen online input geven die de basis vormt voor een goede inhoudelijke discussie over wat nu voor die specifieke rol succesgedrag is. Goede competentieprofielen zijn essentieel om vast te stellen in hoeverre iemand matcht op een functie en ook de basis voor 360 feedback competentie analyses. Ook dat is een mogelijkheid die Talentrijk.nl biedt. 

“Beter matchen dankzij dankzij de TMA koppeling”

In Rijktalent.nl is ook de nieuwe online ontwikkelmodule geactiveerd die TMA afgelopen najaar heeft gelanceerd.

TMA ontwikkel module

In de nieuwe mobile first leeromgeving van TMA worden de medewerkers rechtstreeks aangesproken en krijgen ze inzicht in de talenten die ze hebben. Het populaire rapport met hun detailscores op de TMA drijfveren krijgen ze na een talentgesprek met hun talent coach of manager. In de online leeromgeving krijgen ze vooral een praktische en inspirerende doorvertaling van hun talenten naar allerhande situaties variërend van Samenwerken tot Thuiswerken.

Bovendien bieden hebben ze daar een keuze uit tientallen workouts variërend van Beter brainstormen tot Delegeren en van Klantgerichter werken tot Leiderschap tonen. Elke workout bestaat uit 10 – 20 artikelen en steeds een oefening die ze geheel zelfstandig kunnen doen. Vele honderden ‘micro learnings‘ waarmee mensen nadat ze een TMA talent analyse hebben afgerond, direct aan de slag kunnen om te werken aan hun soft skills.

Ook is er de mogelijkheid voor medewerkers om hun talenten te delen met collega’s en dus ook om de talenten van anderen in te zien (als die ze hebben gedeeld). Ook kunnen ze daar feedback vragen op hun talenten en zelfstandig een 360 graden feedback proces opstarten op hun competentieprofiel.

 

Meer weten over de koppeling?

De FGR competentieprofielen gebaseerd op de competentieTaal Rijk (CTR) inclusief ontwikkelsuggesties en de koppeling met TMA drijfveren is ook beschikbaar als losse module in andere TMA TMS.  Neem contact op met customer succes manager Inge van den Burg (inge@priman.nl) voor meer info of gebruik de whatsapp knop.