TMA Drijfveer

Conformeren

De mate waarin de persoon zich graag schikt en aanpast naar kaders en cultuur.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoog conformeren
    Gedreven door zich te schikken aan regels en kaders die de omgeving stelt. Voldoet graag aan normen, waarden en richtlijnen. Probeert aan de meeste verwachtingen van anderen en de omgeving te voldoen.
  • Gebalanceerd conformeren
    Balans tussen formeel en informeel, past functioneel regels toe. Probeert zich aan afspraken en procedures te houden maar weet hier ook vanaf te wijken indien nodig. Accepteert bureaucratie tot op bepaalde hoogte. Trekt zich voldoende aan van redelijke verwachtingen van anderen en de omgeving.
  • Laag conformeren
    Weinig behoefte aan regels, kaders en vaste procedures. Meer moeite met bureaucratie. Wijkt makkelijker van regels en procedures af. Kan soms teveel de eigen weg gaan. Laat zich moeilijk in een keurslijf drukken. Kan zeer creatief met regels omgaan.

Aanlegfactor voor de TMA competentie: