TMA Competentie

Optreden

Een goede eerste indruk maken en deze gedurende een lange(re) periode weten te handhaven.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Optreden is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Aanziensbehoefte en Conformeren hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Hanteert de regels van de etiquette.
  • Toont respect voor anderen.
  • Ziet er verzorgd uit.

Kan jouw organisatie wel wat meer Optreden gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Optreden gebruiken?