TMA Drijfveer

Aanzienbehoefte

De mate waarin de persoon behoefte heeft om aanzien te genieten en erkenning te krijgen in werk en prestaties.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge aanzienbehoefte
    Gedreven door erkenning krijgen als persoon voor de eigen prestaties in het werk. Hecht veel waarde aan persoonlijke status. Heeft meer behoefte aan complimenten en persoonlijke waardering. Is eerder trots en wil graag gezien en gekend worden. Moeite met commentaar en feedback ook als het opbouwend is. Representatief.
  • Gebalanceerde aanzienbehoefte
    Snapt het belang van persoonlijke uitstraling en representatief voorkomen, kiest hierbij zijn momenten. Complimenten zijn een goede stimulans. Kan goed met opbouwend commentaar omgaan, niet met scherpe kritiek.
  • Lage aanzienbehoefte
    Bescheiden en nuchter. Nauwelijks gevoel voor complimenten.  Geeft weinig om status. Kan goed met kritiek omgaan, ook als deze scherp en negatief is. Komt nonchalant over. Minder representatief.

Aanlegfactor voor de TMA competentie: