Rotterdam

Competentie Analyse

Duidelijkheid  over de mate waarin iemand COMPETENTIES beheerst

Feedback is een geschenk

Een Competentie Analyse (CA) gebaseerd op 360 graden feedback is zeer geschikt als basis voor een periodieke ‘nieuwe stijl’ functioneringa- of beoordelingsgesprek. De Competentie Analyse bevat +/- 20 concreet geformuleerde gedragsindicatoren en biedt daarnaast mogelijkheden voor het geven van kwalitatieve feedback.

Het gemak van de TMA methode is dat u de beschikking heeft over een standaard bibliotheek met de 53 meest gebruikte competenties. En dat er voor elk van deze competenties tientallen voorbeeldgedragingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau beschikbaar zijn. Zodat u voor iedere functie eenvoudig een maatwerk gedragsprofiel kunt opstellen. Het is ook mogelijk de standaard gedragsvoorbeelden uit te breiden met eigen organisatie specifieke gedragsindicatoren.

De kracht van TMA methode zit hem erin dat de competenties zijn gekoppeld aan de talenten. De leerbaarheid van bepaalde competentie is daardoor te voorspellen vanuit de uitkomsten van de Talenten Analyse. Maar de mate waarin iemand laat zien de competenties daadwerkelijk te bezitten kan alleen worden gemeten met een Competentie Analyse.

Het 'nieuwe beoordelen'

Waar traditionele beoordelings- en evaluatie-processen vaak draaien om de input van de manager, stelt de Competentie Analyse de medewerker centraal. Bij een 360 graden beoordeling is de leidinggevende een belangrijke, maar niet de enige feedbackgever. Idealiter worden ook collega’s, ondergeschikten, klanten en partners uitgenodigd door de centrale persoon om hun observaties en feedback te geven over hem of haar. De centrale persoon is – tot op zekere hoogte – zelf in controle over het feedback proces. Hij of zij nodigt zelf de feedbackgevers uit (en herinnert ze als ze het dreigen te vergeten ;-).

De Competentie Analyse is een volledig online proces en vergt normaliter niet meer dan 10 minuten per feedbackgever. Omdat het rapport geautomatiseerd tot stand komt is het tijdsbeslag van het hele feedback proces beperkt. Ook de kans dat er fouten worden gemaakt in de optelling van de scores is uitgesloten. De resultaten van de Competentie Analyse geven daardoor een zeer betrouwbaar beeld van de mate waarin iemand bepaalde competenties heeft ontwikkeld en beheerst.

Ontwikkelen en beoordelen met competentie analyse

Inzet van de Competentie Analyse met 360 feedback brengt tov van traditionele beoordelingsformulieren de volgende voordelen:

✔︎ Beoordelen op basis van gedrag is eerlijker.
✔︎ Uitkomsten 360 graden feedback worden eerder geaccepteerd.
✔︎ Feedback is de basis voor ontwikkeling: meer is beter

Natuurlijk kan er ook worden gekozen voor een 90 graden beoordeling. De competentie analyse krijgt dan meer het karakter van een management review. Maar de kracht van beoordeling op basis een concrete waarneming van het zichtbare gedrag blijft.  

Door de resultaten van de Competitie Analyse te koppelen aan de Talenten Analyse ontstaat er een rijk beeld dat inzicht geeft in de leerbaarheid van de ontwikkelpunten. Met een eenvoudig te visualiseren matrix of 16 box grid.  

Andere TMA instrumenten

Capaciteiten
analyse

Competentie
analyse

Team
analyse

Talenten
analyse