TMA Competentie

Discipline

Zich aanpassen aan de geldende regels, procedures en het organisatiebeleid; bij verandering of twijfel bevestiging zoeken bij de juiste persoon.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Discipline is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Conformeren en Orde & structuur hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Onderkent de effecten van het zich houden aan de regels.
  • Voegt zich zonder moeite naar de bestaande regelgeving.
  • Ziet het nut van regels en procedures in.

Kan jouw organisatie wel wat meer Discipline gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Discipline gebruiken?