TMA Drijfveer

Orde & structuur

De mate waarin de persoon behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge orde & structuur
    Gedreven worden door structuur. Wil graag met een plan in de hand te werk gaan, hierdoor eerder efficiënt. Houdt van netheid. Kan moeilijker tegen hectiek, chaos en slordigheid. Veel oog voor details. Meer moeite met “out of the box” denken. Hierdoor kans op starheid. Komt eerder op tijd en houdt zich vaker aan afspraken.
  • Gebalanceerde orde & structuur
    Vindt een balans tussen de grote lijnen enerzijds en planmatig en gestructureerd werken anderzijds. Kan situationeel met hectiek en chaos omgaan. Kent het belang van planmatig werken, maar is toch voldoende flexibel om zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.
  • Lage orde & structuur
    Gedreven worden door de grote lijnen en flexibiliteit. Heeft sterke creatieve en innovatieve kracht. Neiging tot slordigheid, minder oog voor detail. Kan beter met hectische, chaotische en rommelige omgeving omgaan. ‘Goes with the flow’. Flexibel in werkwijze. Kans op overzicht verliezen door matige planning.