TMA Competentie

Plannen en organiseren

Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Plannen & organiseren is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Doelgerichtheid en Orde & structuur hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Hanteert time management.
  • Onderscheidt hoofd- van bijzaken.
  • Werkt ordelijk.

Kan jouw organisatie wel wat meer Planning en organisatie gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Planning en organisatie gebruiken?