TMA Competentie

Aanpassingsvermogen

Zich bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen) gemakkelijk aanpassen.

Indicatie ontwikkelbaarheid:
Aanpassingsvermogen is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Afwisseling hoog en op de drijfveer Orde & structuur laag gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Is bereid om eigen routines te veranderen.
  • Is niet rigide.
  • Verwart aanpassingsvermogen niet met het opgeven van de eigen identiteit (en normen en waarden).

Kan jouw organisatie wel wat meer Aanpassingsvermogen gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Aanpassingsvermogen gebruiken?