TMA Competentie

Flexibel gedrag

Het veranderen van gedragsstijl en/of invalshoek om een gesteld doel te bereiken.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Flexibel gedrag is makkelijk ontwikkelbaar als enerzijds op de drijfveer Doelgerichtheid hoog gescoord wordt en anderzijds op de drijfveren Conformeren en Orde & structuur laag gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Heeft een doel voor ogen.
  • Kan de inhoud van het proces onderscheiden.
  • Stelt de eigen aanpak ter discussie.

Kan jouw organisatie wel wat meer Flexibel gedrag gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Flexibel gedrag gebruiken?