TMA Competentie

Creativiteit

Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken; invalshoeken vinden die afwijken van de gevestigde denkpatronen.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Creativiteit is makkelijk ontwikkelbaar als enerzijds op de drijfveer Onafhankelijk denken & handelen hoog gescoord wordt en anderzijds op de drijfveren Conformeren en Orde & structuur laag gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Gelooft in het eigen vermogen.
  • Heeft het lef om met vindingrijke en ongewone oplossingen te komen.
  • Is onafhankelijk van geest.

Kan jouw organisatie wel wat meer Creativiteit gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Creativiteit gebruiken?