TMA Drijfveer

Onafhankelijk denken en handelen

De mate waarin de persoon behoefte heeft aan autonomie en zelfstandigheid bij oordeelsvorming en handelen.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge onafhankelijk denken en handelen
    Gedreven door autonomie en vrijheid. Vormt graag op onafhankelijke wijze een eigen mening, oordeel of visie. Handelt het liefst zelfstandig op eigen wijze zonder al te veel overleg en rekening te hoeven houden met anderen. Soms solistisch.
  • Gebalanceerde onafhankelijk denken en handelen
    Vindt evenwicht tussen vrijheid en gezamenlijkheid. Begrijpt het belang van overleg en werken in een team. Gebalanceerd zelfstandig en toegankelijk. Kan verantwoording afleggen voor zijn acties en handelen indien nodig, redelijk transparant.
  • Laag onafhankelijk denken en handen
    Gedreven door gezamenlijkheid en gebondenheid. Functioneel team- en groepsgericht, werkt graag in overleg. Teamspeler die zich makkelijk laat sturen. Zeer transparant. Houdt vaak rekening met de zienswijze van anderen, wacht op toestemming of consensus binnen het team alvorens te handelen.