TMA Competentie

Besluitvaardigheid

Op het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen.

Indicatieontwikkelbaarheid: Besluitvaardigheid is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Besluiten nemen en Onafhankelijk denken & handelen hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  •  Aarzelt niet.
  • Formuleert kort en bondig de eigen mening.
  • Neemt standpunten in en hakt knopen door.
  • Stelt direct actieplannen op op basis van genomen beslissingen.

Kan jouw organisatie wel wat meer Besluitvaardigheid gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Besluitvaardigheid gebruiken?