TMA Competentie

Onafhankelijkheid

Acties ondernemen en uitspraken doen die getuigen van een eigen visie of mening; anderen niet naar de mond praten.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Onafhankelijkheid is makkelijk ontwikkelbaar als enerzijds op de drijfveer Onafhankelijk denken & handelen hoog gescoord wordt en anderzijds op de drijfveer Steunbehoefte laag gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Laat zich niet direct beïnvloeden door andere opvattingen.
  • Weerstaat sociale druk.
  • Zet een eigen onafhankelijke koers uit.

Kan jouw organisatie wel wat meer Onafhankelijkheid gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Onafhankelijkheid gebruiken?