TMA Drijfveer

Steunbehoefte

De mate waarin de persoon behoefte heeft aan steun uit de omgeving.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge steunbehoefte
    Hecht veel waarde aan een sympathieke en warme omgeving en kan hier afhankelijker van zijn. Sterke drang om begrepen en gehoord te worden en zal makkelijker om support vragen. Heeft eerder het gevoel dat het “tegenzit” in het leven.
  • Gebalanceerde steunbehoefte
    Evenwicht tussen behoefte aan ondersteuning enerzijds en zelfstandigheid anderzijds. Weet functioneel wanneer om support te vragen bij nieuwe onbekende taken. Heeft enige behoefte om zijn verhaal en gevoelens kwijt te kunnen bij anderen.
  • Lage steunbehoefte
    Gedreven door zelfstandigheid. Houdt zich sterk. Vraagt weinig energie en aandacht van de omgeving bij aanvang van nieuwe onbekende taken. Vraagt soms te weinig support en dan bestaat de kans dat hij/zij vastloopt en teveel hooi op de vork neemt.

Aanlegfactor voor de TMA competentie: