TMA Competentie

Visie

De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten van een afstand kunnen bekijken, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Visie is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Afwisseling en Onafhankelijk denken & handelen hoog gescoord wordt. Daarnaast zijn voor de ontwikkelbaarheid van deze competentie de cognitieve capaciteiten van belang, hoe hoger deze zijn, hoe makkelijker visie ontwikkeld kan worden.

Gedragsvoorbeelden:

  • Beschikt over veel cognitieve capaciteiten.
  • Haalt de grote lijn uit informatie.
  • Laat veel ideeën toe en wijst deze niet direct af op haalbaarheid.

Kan jouw organisatie wel wat meer Visie gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Visie gebruiken?