TMA Competentie

Oordeelsvorming

Feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria tegen elkaar afwegen.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Oordeelsvorming is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Besluiten nemen en Onafhankelijk denken & handelen hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Hanteert adequate criteria in de afweging en oordeelsvorming.
  • Weegt alternatieven tegen elkaar af.
  • Weet feiten van meningen te onderscheiden.

Kan jouw organisatie wel wat meer Oordeelsvorming gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Oordeelsvorming gebruiken?