TMA Competentie

Durf

Risico’s nemen om er (op termijn) voordeel mee te behalen.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Durf is makkelijk ontwikkelbaar als enerzijds op de drijfveren Eigenwaarde en Onafhankelijk denken & handelen hoog gescoord wordt en anderzijds op de drijfveer Conformeren laag gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Gaat zakelijke risico’s aan.
  • Heeft zicht op de reikwijdte van het risico dat genomen wordt.
  • Maakt onderscheid tussen durf en bravoure.

Kan jouw organisatie wel wat meer Durf gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Durf gebruiken?