TMA Drijfveer

Eigenwaarde

De mate waarin de persoon behoefte heeft aan zelfwaardering en mentale stabiliteit bezit.

Kenmerkend gedrag:

  • Versterkte eigenwaarde
    Groot vertrouwen in eigen kunnen en is mentaal evenwichtig en stabiel.  Vaker optimistisch, toont veerkracht en heeft veel incasseringsvermogen. Er is kans op zelfoverschatting en het nemen van teveel risico’s, durft meer.
  • Gebalanceerde eigenwaarde
    Voldoende zelfvertrouwen en is mentaal redelijk in evenwicht. Heeft voldoende zelfkritiek en een realistische kijk op de wereld. Ziet snel de consequenties in van fouten.
  • Lage eigenwaarde
    Meer sfeergevoelig en emotioneel betrokken. Gedreven door het vermijden van fouten en kan neigen naar perfectionisme, is sterk zelfkritisch. Eventueel faalangst, maakt zaken persoonlijk.

Aanlegfactor voor de TMA competentie: