TMA Competentie

Verantwoording

Het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid voor acties van zichzelf, collega’s en de organisatie.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Verantwoording is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren ConformerenEigenwaarde en Verantwoording & leiderschap hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Houdt zich aan deadlines en afspraken.
  • Is transparant als hij fouten of problemen voorziet.
  • Levert het werk op tijd en volgens afspraak.
  • Neemt verantwoordelijkheid voor fouten.

Kan jouw organisatie wel wat meer Verantwoording gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Verntwoording gebruiken?