TMA Drijfveer

Verantwoording & leiderschap

De mate waarin de persoon de behoefte heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge verantwoording en leiderschap
    Wordt gedreven door verantwoording en invloed willen hebben over mensen en projecten. Wil graag leidinggeven, neemt het voortouw. Treedt vaak leidend en verantwoordelijk op. Probeert zich in een leiderschapsrol te manoeuvreren; machtsaspect. Denkt dat hij dat het beste kan. Kan hard overkomen.
  • Gebalanceerde verantwoording en leiderschap
    Vindt balans tussen het nemen en loslaten van verantwoordelijkheid. Kan functioneel delegeren en taken overdragen maar zal dit niet klakkeloos doen. Neemt het voortouw als hij dat echt nodig vindt. Functioneel volgend.
  • Lage verantwoording en leiderschap
    Kan verantwoordelijkheden makkelijk loslaten, heeft minder moeite met delegeren en het overdragen van taken. Is meer volgend en plooibaar. Vindt het prettiger als anderen belangrijke beslissingen nemen, zal deze ook sneller accepteren. Laat zich eerder leiden.

Aanlegfactor voor de TMA competentie: