TMA Competentie

Leidinggeven

Op een resultaatgerichte manier richting geven aan medewerkers; doelen formuleren en middelen faciliteren; voortgang bewaken en medewerkers corrigeren.

Indicatie ontwikkelbaarheidLeiding geven is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren DoelgerichtheidDominantie en Verantwoording & leiderschap hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Is zich bewust van de eigen hiërarchische positie.
  • Sluit de stijl van leidinggeven aan bij het niveau en de bekwaamheid van de ander (kan meerdere stijlen hanteren).
  • Vindt een goed evenwicht tussen een resultaat- en mensgerichte stijl van leidinggeven.

Kan jouw organisatie wel wat meer Leidinggeven gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Leidinggeven gebruiken?