TMA Drijfveer

Dominantie

De mate waarin de persoon behoefte heeft om krachtig en dominant op te treden en te handelen

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge dominantie
    Gedreven door krachtig optreden en handelen. Treedt snel sturend op. Bepaalt graag op uitgesproken wijze de richting in een groep. Drukt daarmee een stempel en is sterk sfeerbepalend. Kan soms autoritair overkomen waardoor weerstand kan ontstaan.
  • Gebalanceerde dominantie
    Vindt een evenwicht tussen dominant en subtiel overtuigen.  Bepaalt in redelijke mate de sfeer en groepsrichting. Zal indien nodig kaders voor anderen bepalen. Kan daarbij functioneel directief zijn zonder autoritair te worden.
  • Lage dominantie
    Hoeft niet zo nodig zijn wil aan anderen op te leggen. Zal meer subtiel proberen te beïnvloeden. Dit veroorzaakt minder weerstand bij anderen. Zal niet snel over mensen heenlopen. Vaker meegaand en laat het bepalen van de sfeer en groepsrichting eerder aan anderen over.

Aanlegfactor voor de TMA competentie: