TMA Competentie

Assertiviteit

De eigen standpunten op een heldere en duidelijke manier overbrengen zonder daarmee de relatie met de ander te schaden.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Assertiviteit is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Confrontatie, Dominantie en Sociabiliteit & contact hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Blijft rustig reageren, ook wanneer anderen dominant en luidruchtig handelen en spreken.
  • Spreekt de eigen mening uit (bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering), ook al staat deze haaks op de mening van collega’s.
  • Spreekt rustig en duidelijk een mening of standpunt uit.
  • Straalt zelfvertrouwen uit door een rechte lichaamshouding en kijkt de ander aan.
  • Wacht, wanneer er iets wringt, niet af, maar uit ongenoegen uit eigen beweging.

Kan jouw organisatie wel wat meer Assertiviteit gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Assertiviteit gebruiken?