TMA Drijfveer

Confrontatie

De mate waarin een persoon de behoefte heeft confronterend te reageren en (verbaal) grenzen aan te geven.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge confrontatie
    Heeft behoefte aan het bewaken en aangeven van de eigen grens. Wil graag ergens voor opkomen, heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Reageert vaker assertief, komt krachtig voor zichzelf en anderen op. Irriteert zich vaker en laat dat meestal merken. Heeft een verminderd tolerantieniveau, kans op agressief overkomen.
  • Gebalanceerde confrontatie
    Vindt een evenwicht tussen confronteren en harmonie bewaren. Redelijk tolerantieniveau, weet wanneer tolerant te zijn en wanneer zijn tanden te laten zien. In het geval van een conflict reageert hij doorgaans proportioneel.
  • Lage confrontatie
    Heeft behoefte om de harmonie te bewaren. Zeer beheerst, zal niet snel boos en geagiteerd reageren. Bezit een hoog tolerantieniveau, wordt minder snel geïrriteerd. 

Aanlegfactor voor de TMA competentie: