TMA Competentie

Conflicthantering

Op een diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen en deze helpen oplossen.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Conflicthantering is makkelijk ontwikkelbaar als enerzijds op de drijfveren Sociabiliteit & contact en Sociale empathie hoog gescoord wordt en anderzijds op de drijfveer Confrontatie laag gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Onderkent belangen en drijfveren van gesprekspartners.
  • Schat de emoties en de diepgang van de conflicterende partijen goed in.
  • Schat de reikwijdte van het conflict goed in.

Kan jouw organisatie wel wat meer Conflicthantering gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Conflicthantering gebruiken?