TMA Drijfveer

Sociale Empathie

De mate waarin de persoon intrinsieke belangstelling en interesse voor menselijke problemen en behoefte heeft het gedrag bij anderen te analyseren.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge sociale empathie
    Behoefte om de beleving, gevoelens en het karakter van anderen te doorgronden. Sterk intrinsiek inlevend, kan anderen goed aanvoelen en doorzien. Is sensitief en heeft een “sociale antenne”. Heeft een luisterend oor en vraagt eerder door. Zeer intuïtief en diplomatiek.
  • Gebalanceerde sociale empathie
    Vindt evenwicht tussen intrinsiek en functioneel inleven. Verliest zich niet in de problemen van anderen, maar heeft hier wel oog voor. Luistert en vraagt door tot op zeker hoogte. Redelijk intuïtief en diplomatiek.
  • Lage sociale empathie
    Redeneert vooral feitelijk en functioneel. Communiceert zonder omwegen. Leeft zich alleen in als dat functioneel echt nodig is. Durft eerder harde beslissingen te nemen en moeilijke boodschappen te brengen die negatieve consequenties voor anderen hebben.