TMA Competentie

Luisteren

Verbale en non-verbale boodschappen op kunnen nemen en begrijpen, doorvragen bij onduidelijkheden.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Luisteren is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Sociale empathie hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Laat geduldig de ander uitpraten.
  • Toont daadwerkelijke interesse.
  • Wil niet steeds zelf aan het woord zijn.

Kan jouw organisatie wel wat meer Luistervaardigheden gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Luistervaardigheden gebruiken?