TMA Competentie

Ontwikkelen van medewerkers

De sterke en zwakker ontwikkelde vaardigheden van medewerkers inventariseren en analyseren; hun talenten onderkennen en hun ontwikkelingsbehoeften vaststellen; ervoor zorgen dat de juiste ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Ontwikkelen van medewerkers is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Hulpverlenen en Sociale empathie hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Gunt een ander de eer van successen.
  • Onderkent competenties en talenten van anderen.
  • Plaatst zichzelf niet op de voorgrond.

Kan jouw organisatie wel wat meer Ontwikkeling van medewerkers gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Ontwikkeling van medewerkers gebruiken?