TMA Competentie

Coachen

Medewerkers begeleiden en motiveren teneinde hen effectiever te laten functioneren door hun zelfinzicht en probleemoplossend vermogen te vergroten.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Coachen is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Hulpverlenen en Sociale empathie hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Beschikt over een goed zelfinzicht.
  • Beschikt over ervaring en de juiste kennis om te coachen.
  • Onderkent de eigen positie als coach en de invloed hiervan op anderen.

Kan jouw organisatie wel wat meer Coaching gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Coaching gebruiken?