TMA Competentie

Inlevingsvermogen

Zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Inlevingsvermogen is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Sociale empathie hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Beschikt over een sociale antenne.
  • Beschikt over zelfinzicht.
  • Heeft aandacht voor de ander en diens gedrag (in woord en daad).

Kan jouw organisatie wel wat meer Inlevingsvermogen gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Inlevingsvermoen gebruiken?