TMA Competentie

Netwerken

Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Netwerken is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Sociabiliteit & contact en Sociale empathie hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Bouwt en werkt actief aan zijn (sociale) netwerk.
  • Communiceert regelmatig met contacten.
  • Gaat naar bijeenkomsten om te netwerken.
  • Neemt zelf initiatief om nieuwe contacten op te doen.
  • Toont actief interesse in andere personen.

Kan jouw organisatie wel wat meer  Netwerken gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Netwerken gebruiken?