TMA Drijfveer

Sociabilteit & contact

De mate waarin een persoon behoefte heeft aan vriendschap en sociaal contact.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge sociabiliteit
    Gedreven door vriendschappelijke relaties en behoefte aan contact. Zeer sociaal en op communicatie gericht. Staat open voor relaties. Beschouwt mensen eerder als vrienden, sneller amicaal in de omgang.
  • Gebalanceerde sociabiliteit
    Vindt een balans tussen het aangaan en onderhouden van relaties enerzijds en het op zichzelf zijn anderzijds. Redelijk team- en groepsgericht, maar kan ook prima alleen zijn. Weet wanneer zakelijk en wanneer amicaal te zijn in de omgang.
  • Lage sociabiliteit
    Heeft behoefte aan een beperkt aantal relaties.  Individueel en kan goed alleen zijn. Communiceert meer functioneel en is eerder gereserveerd dan amicaal in de omgang met anderen. Begeeft zich liever in kleine groepen dan grote gezelschappen. Is meer terughoudend en selectief in het aangaan van relaties.