TMA Competentie

Groepsgericht leidinggeven

Richting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden tussen groepsleden stimuleren om doelstellingen te bereiken.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Groepsgericht leidinggeven is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Energie & actieSociabiliteit & contact en Verantwoording & leiderschap hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Benoemt de opgave waarvoor het team gesteld staat.
  • Geeft aan welke resultaten van het team verwacht worden.
  • Geeft de eigen positie en wijze van werken aan.
  • Maakt de rol van ieder teamlid duidelijk.

Kan jouw organisatie wel wat meer Groepsgericht leidinggeven gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Groepsgericht leidinggeven gebruiken?