TMA Drijfveer

Energie & actie

De mate  waarin de persoon actie behoeft en beschikt over energie  om zaken te ondernemen en doelen te bereiken.

Kenmerkend gedrag:

  • Hoge energie & actie
    Heeft een sterke behoefte aan actie: ondernemingszin. Bruist van persoonlijke energie om zaken aan te pakken en te bereiken. Enthousiast, houdt van gas geven. Is snel verveeld en rusteloos. Meer kans op fouten maken door actiegerichtheid.
  • Gebalanceerde energie & actie
    Heeft een gezonde behoefte aan actie. Weet evenwicht te vinden tussen zaken ondernemen en rust houden. Voldoende enthousiast. Heeft zowel het vermogen te versnellen als te temporiseren.
  • Lage energie & actie
    Gedreven door interne rust. Is geduldig, kalm en meer afwachtend. Laat meer ruimte aan anderen om zaken op touw te zetten, is meer volgend daarin. Gaat niet direct over tot actie, eerder bedachtzaam. Hierdoor minder kans op fouten maken. Gaat gedoseerd met zijn persoonlijke energie om.