TMA Competentie

Prestatiemotivatie

Hoge eisen stellen aan de eigen prestatie, laten zien geen genoegen te nemen met een gemiddelde prestatie.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Prestatiemotivatie is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Ambitie & uitdaging en Energie & actie hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Haalt uit eigen beweging het onderste uit de kan.
  • Heeft geen last van faalangst.
  • Toont enthousiasme en inzet.

Kan jouw organisatie wel wat meer Prestatiemotivatie gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Prestatiemotivatie gebruiken?