TMA Competentie

Innoverend vermogen

Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten.

Indicatie ontwikkelbaarheid: Innoverend vermogen is makkelijk ontwikkelbaar als op de talenten Energie & actieOnafhankelijk denken & handelen en Pragmatisme hoog gescoord wordt.

Gedragsvoorbeelden:

  • Durft met zijn ideeën tegen de stroom in te roeien.
  • Is op de hoogte van de toekomstige wensen van de klant c.q. afnemer.
  • Is op de hoogte van toekomstige trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het eigen vakgebied en de eigen organisatie.
  • Vertaalt trends naar vernieuwingen.

Kan jouw organisatie wel wat meer Innoverend vermogen gebruiken?

Kan jouw organisatie wel wat meer Innoverend vermogen gebruiken?